เสียงเด็ก,สำนักข่าวเสียงเด็ก,สโมสรเยาวชนสำนักข่าวเสียงเด็ก เสียงเด็ก..ดอทคอม เด็กๆ ก็จัดรายการวิทยุได้
ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
เฟซบุ๊คเสียงเด็ก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย-สุราษฎร์ธานี พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก
เว็บสำหรับคนรักการ์ตูน พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก


เด็กๆ ก็จัดรายการวิทยุได้นะจ๊ะ article

กว่าจะมาเป็นสำนักข่าวเสียงเด็ก

 

            ค่ายเยาวชน เสียงเด็ก จีเนียส แคมป์ ครั้งที่ 1 ซึ่งทางรายการวิทยุเสียงเด็ก ทางสถานีวิทยุชุมชน ขนอมซิตี้ เรดิโอ 103.5 เมกกะเฮิร์ต ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนความถี่ออกอากาศเป็น 101.25 เมกกะเฮิร์ตเพื่อความเหมาะสมทางเทคนิค  รายการวิทยุเสียงเด็ก ทางคลื่นวิทยุชุมชน 103.5 เมกกะเฮิร์ตแห่งนี้ ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00น. -13.00 น.นั้น เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ “กลุ่มเอาท์ดอร์คลับ” ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และแสวงหาแนวทางในการรณรงค์ป้องกันด้วยการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในโครงการต่างๆ ขึ้นมาทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

สำหรับในอำเภอขนอม กลุ่มเอาท์ดอร์คลับได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในนามของกลุ่มชุมชนรักษ์ป่าชายเลนอำเภอขนอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ร่วมกับองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ (สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง,กลุ่มเยาวชนรักคลองกลาย,กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรุงชิง,กลุ่มมัคคุเทศก์อาสาเขาขุนพนม,กลุ่มมัคคุเทศก์อาสาเขาพลายดำ,กลุ่มอนุรักษ์นกแอนเนเจอร์) โดยมุ่งหวังที่จะให้กลุ่มชุมชนรักษ์ป่าชายเลนเป็นเสมือนเป็นโมเดลทางด้านกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในมวลหมู่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน

 และในปี 2547 ที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน กลุ่มชุมชนรักษ์ป่าชายเลนอำเภอขนอมก็ได้จัดทำโครงการอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยบอกเล่าเรื่องราวในธรรมชาติซึ่งเป็น “ของดีเมืองขนอม” ให้ผู้มาเยือนได้รับรู้และเข้าใจ ผสมผสานแนวคิดในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยวในบ้านของเรานะครับ

ภายหลังการอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ซึ่งบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณมาร่วมด้วย 10,000 บาท แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ กอปรกับมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขนอม ซิตี้เรดิโอ เกิดขึ้น กลุ่มชุมชนรักษ์ป่าชายเลน จึงได้คัดเลือกบุตรหลานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่าม่วง มาร่วมฝึกดำเนินรายการวิทยุ และนำเงินดังกล่าวมาเป็นค่าเช่าเวลากับทางสถานี โดยมี  คุณสุพินดา ไกรเสม หรือน้าเปิ้ล อดีตบรรณาธิการสำนักพิมพ์เสียงเด็กและสำนักพิมพ์คู่แข่งบุ๊คส์ บริษัท คู่แข่ง จำกัด และเป็นผู้ดำเนินรายการ บ้านนี้มีรัก ทางสถานีวิทยุเดียวกันเป็นพี่เลี้ยง ฝึกสอนตั้งแต่พื้นฐานการพูด การคัดสรรเนื้อหาที่จะนำมาดำเนินรายการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่กลุ่มมีไม่เพียงพอโดยแบ่งรายได้จากผู้สนับสนุนรายการบ้านนี้มีรักมาจุนเจือจนรายการเสียงเด็กดำเนินรายการมาได้กว่า 4 เดือนและมีกลุ่มผู้ฟังที่ติดตามรายการซึ่งมีการติดต่อกันจนเกิดเป็นโครงการ “สำนักข่าวเสียงเด็ก” ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่อำเภอขนอมได้แสดงออกถึงศักยภาพในตนเอง

           

เพื่อให้โครงการ “สำนักข่าวเสียงเด็ก” เป็นรูปร่างจริงจังในการที่จะสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อจัดทำกิจกรรมเพิ่อเยาวชนรูปแบบต่างๆในพื้นที่อำเภอขนอม สมาชิกรายการเสียงเด็กจึงได้คิดจัดค่ายเยาวชน เสียงเด็ก จีเนียส แคมป์ ครั้งที่ 1 ขึ้นมา โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เสียงเด็ก ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นนักข่าว”เพื่อฝึกอบรมสมาชิกสำนักข่าวเสียงเด็กในรูปแบบเรียนรู้จากการทำจริง โดยมีพี่ๆน้าๆคุณลุงคุณป้าซึ่งเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพมาร่วมเป็นวิทยากรสอนให้เด็กๆเป็นนักข่าว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)รวมทั้งการร่วมด้วยช่วยกันหลากหลายรูปแบบของบรรดา “ผู้ใหญ่ใจดี” ในอำเภอขนอมจนค่ายนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างที่เห็นในวันนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สำนักข่าวเสียงเด็กก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้ใหญ่ใจดีให้พวกเราได้มีโอกาสจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและอำเภอขนอมต่อไปในอนาคตนะครับ

           

หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเช่าเวลาในการออกอากาศรายการ "บ้านนี้มีรัก จากใจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด" ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ทางสถานีวิทยุชุมชน FM 104.75 MHz โดยมีช่วงเวลาสำหรับเยาวชนของสำนักข่าวเสียงเด็กรวมอยู่ในรายการดังกล่าวด้วย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกว่าจะมาเป็นเสียงเด็ก

เริ่มจากหนึ่ง...ไปให้ถึง..สโมสรเยาวชนสำนักข่าวเสียงเด็ก[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (120984)
avatar
เด็กดำ จน ๆ

อยากไปค่าย English Camp กับ AYC จังเลย ทำอย่างไรดีคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดำ จน ๆ (deg-dot-dam-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-11 16:27:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Instagram
รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลชายฝั่ง

สำนักข่าวเสียงเด็ก เลขที่ 24 หมู่ 1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทร/แฟกซ์ : 075-326239 , 08-1326-3225 e-mail: siangdek@yahoo.co.th

_____________________________________________________________________