เสียงเด็ก,สำนักข่าวเสียงเด็ก,สโมสรเยาวชนสำนักข่าวเสียงเด็ก เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
เฟซบุ๊คเสียงเด็ก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย-สุราษฎร์ธานี พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก
เว็บสำหรับคนรักการ์ตูน พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก


เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
 

   


บรรยากาศเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขนอม ตั้งแต่เมื่อวันที 30-31...
ก.ค. และ 1 ส.ค. 2555 ของตำบลต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัท ซีคอท จำกัด
วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวทีของพี่น้องในชุมชนตำบลท้องเนียน ที่ โรงอาหาร ม.เทคโนราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 31 ก.ค. 2555 เวทีของพี่น้องในชุมชนตำบลควนทอง ที่ ศาลาการเปรียญวัดบางคู
วันที่ 1 ส.ค. 2555 เวทีของพี่น้องในชุมชนตำบลขนอม และท้องเนียน หมู่ที่ 1,8 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอขนอม
งานนี้มีท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเดชา กังสนันท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอขนอมให้เกียรติมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนเปิดเวทีการประชุม
ในส่วนของบริษัท ซีคอท จำกัด มีนักวิชาการที่มาดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ และนำไปทำเป็นร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดเวทีพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ 5 ท่าน ได้แก่ นายออมสิน อภิชิต ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ดร.นพกร จงวิศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คุณขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และ รศ.สราวุธ สุธรรมมาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
สำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้มีเสียงสะท้อนจากชุมชนในหลากหลายแง่มุม การยืนยันถึงความพอเพียงของแหล่งก๊าซและการจัดหาก๊าซสำรองเพื่อให้พอเพียงต่อการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในระยะเวลา 25 ปี และการยืนยันว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเป็น "ก๊าซธรรมชาติ" และเชื้อเพลิงสำรอง "น้ำมันดีเซล" เท่านั้นมิใช่เชื้อเพลิงจาก "ถ่านหิน" อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านแหล่งน้ำ ผลกระทบด้านอากาศ ทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงด้านสุขภาพของชุมชนอีกด้วย
ผลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนในครั้งนี้จะถูกนำไปจัดทำเป็นร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมผู้พิจารณาต่อไปห้องข่าวกิจกรรมเยาวชนและเรื่องน่าสนใจ

กิจกรรมค่ายเยาวชน "ปตท.รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 7 article
ปตท.สผ. ร่วมกับประชาชนชุมชนเกาะเต่าจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรือหลวงสัตกูด แหล่งอนุรักษ์ปะการังและดำน้ำแห่งใหม่ article
ปตท.สผ. สนับสนุน “โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2555
กิจกรรมเปิดโลกทะเลชุมพร 2555 article
เรื่องสั้น...ขนาดยาว "หมิงกับมิลล์ เด็กใสๆ หัวใจ (บ้าน) นอก (คอก)" article
"เสียงเด็กเฟรนด์ลี่ ดีเจ คอนเทสต์ ครั้งที่ 1" article
กิจกรรมร้อนๆ จ้า welcome to Bangkok article
ไปดูธนาคารปูที่ "บ้านลุงจาง"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Instagram
รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลชายฝั่ง

สำนักข่าวเสียงเด็ก เลขที่ 24 หมู่ 1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทร/แฟกซ์ : 075-326239 , 08-1326-3225 e-mail: siangdek@yahoo.co.th

_____________________________________________________________________