เสียงเด็ก,สำนักข่าวเสียงเด็ก,สโมสรเยาวชนสำนักข่าวเสียงเด็ก กิจกรรมค่ายเยาวชน "ปตท.รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 7
ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมผู้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเสียงเด็ก
เฟซบุ๊คเสียงเด็ก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย-สุราษฎร์ธานี พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก
เว็บสำหรับคนรักการ์ตูน พันธมิตรสำนักข่าวเสียงเด็ก


กิจกรรมค่ายเยาวชน "ปตท.รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 7 article

  โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทย ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 15 -18 สิงหาคมนี้ ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายโดยรอบหน่วยงาน ปตท. ในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และระนอง ให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการขนอมระยะที่ 2 จากนักวิจัยโครงการ BRT โดยได้คัดเลือกเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5 จำนวน 70 คน จากการประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ "มหัศจรรย์หญ้าทะเล" ซึ่งในจำนวนนี้ ได้มีเยาวชน จากโรงเรียนขนอมพิทยา และ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล พร้อมครูผู้ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15 -18 สิงหาคม 2555 นี้ ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ค่ะ


ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม "ห้องข่าวกิจกรรมเยาวชน" จะนำภาพมาให้ติดตามชมกันต่อไปนะคะ
^^ 
ห้องข่าวกิจกรรมเยาวชนและเรื่องน่าสนใจ

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนอมใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
ปตท.สผ. ร่วมกับประชาชนชุมชนเกาะเต่าจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรือหลวงสัตกูด แหล่งอนุรักษ์ปะการังและดำน้ำแห่งใหม่ article
ปตท.สผ. สนับสนุน “โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2555
กิจกรรมเปิดโลกทะเลชุมพร 2555 article
เรื่องสั้น...ขนาดยาว "หมิงกับมิลล์ เด็กใสๆ หัวใจ (บ้าน) นอก (คอก)" article
"เสียงเด็กเฟรนด์ลี่ ดีเจ คอนเทสต์ ครั้งที่ 1" article
กิจกรรมร้อนๆ จ้า welcome to Bangkok article
ไปดูธนาคารปูที่ "บ้านลุงจาง"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Instagram
รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รับให้คำปรึกษาและรับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทะเลชายฝั่ง

สำนักข่าวเสียงเด็ก เลขที่ 24 หมู่ 1 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

โทร/แฟกซ์ : 075-326239 , 08-1326-3225 e-mail: siangdek@yahoo.co.th

_____________________________________________________________________